INDIVIDUÁLNÍ

ONLINE LEKCE

FRANCOUZŠTINY

  • Ve svých individuálních lekcích s radostí své studenty provázím začátky i pokročilejšími úrovněmi jazyka.

  • U každého studenta zohledňuji jeho jazykovou úroveň, časové možnosti, zájmy, učební styl i požadavky na gramatické, konverzační či tematické zaměření lekcí.

  • Samozřejmostí je péče o správnou výslovnost hned od začátku. (Jde o mou vášeň a proto jsem francouzské výslovnosti věnovala svůj online kurz VYSLOV TO FRANCOUZSKY.) Na přání studenta připravuji i lekce zaměřené právě na správnou výslovnost.

  • Při přípravě lekcí využívám širokou škálu autentických i učebních materiálů nejen z původních francouzských učebnic, ale i z médií a nejrůznějších internetových zdrojů.

Mým cílem jsou vyvážené lekce šité na míru, které provází příjemná atmosféra.

JAK TO FUNGUJE?

Máte-li zájem o lekce se mnou, kontaktujte mě na tel. +420 733 288 785. Probereme Vaše potřeby a požadavky a možný způsob spolupráce.

Pokud se pro lekce rozhodnete, zkusíme najít pravidelný termín. Standardně to bývá 1-2 lekce týdně v délce 45-60min. 

Podle délky lekce, na které se dohodneme, si následně předplatíte libovolný počet lekcí. Má aktuální sazba za 60minutovou lekci je 600Kč. Od ní se odvíjí cena dalších variant.

A pak čerpáte vyfakturované lekce a vaše francouzština vzkvétá 🙂 Nutno dodat, že vaše příprava mezi lekcemi je stěžejní pro vaše pokroky. Já vás v ní podpořím.

Na online lekci potřebujete počítač se stabilním připojením k internetu a ideálně i s kamerou. Doporučuji použití co nejkvalitnějších sluchátek. Studijní materiály zasílám po lekci v rámci poznámek z lekce ve formátu .pdf , takže žádné další investice do učebnic nejsou potřeba.

Online výuce francouzštiny se věnuji od roku 2020. V rámci spolupráce se skvělou jazykovou školou Magic School jsem prošla certifikací Komplexní dovednosti výuky cizích jazyků v online prostředí. V současnosti procházím dálkovým studiem DAEFLE (Dipôme d’aptitude à l’enseignement du Français langue étrangère) vedeným specialisty Centre National d’Enseignement à Distance francouzského ministerstva školství. Jazykové znalosti těžím ze svého intenzivního a nezapomenutelného 3letého studijního pobytu v Burgundsku a udržuji je přetrvávajícími přátelstvími, četbou, poslechem hudby, sledováním filmů i médií, zkrátka vším možným plus cestováním do frankofonních zemí. (A totéž doporučuji i svým studentům :-))