Minikurz

HLÁSKUJ BEZ VÁHÁNÍ
Den 2

  • Názvy akcentů a dalších znamének

  • 2. část abecedy